Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1: TARAFLAR:

İşbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No:280 G İç Kapı No: 1260 Çankaya / ANKARA 06510, TR adresinde bulunan SOCIAL DNA BİLİŞİM İLETİŞİM A.Ş. (kısaca “FİRMA” olarak anılacaktır)

 Timeposted.com internet sitesi üzerinde sunulan Sosyal Medya Yönetim Platformunu (kısaca “PLATFORM” olarak anılacaktır. 

Yazılıma bağlı uygulama ve hizmetlerin kullanımı amacıyla Timeposted.com internet sitesi ziyaretçisi ya da platformun üyesi (kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır).

 

Madde 2: AMAÇ:

Sözleşmenin amacı FİRMA ile MÜŞTERİ arasındaki ticari ilişkiyi düzenlemek, tarafların hak ve mesuliyetlerini belirlemektir.

 

Madde 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU:

SÖZLEŞME, PLATFORM ile ilgili kullanım koşulları, kurulum ve satış sonrası verilen hizmetleri tarif eder. SÖZLEŞMENİN kabulü ile taraflar arasında yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul eder.

 

Madde 4: SÖZLEŞMENİN KABULÜ:

SÖZLEŞME, PLATFORM trial/test ürününe kayıt olunması ya da ücretli paketlerden birine kayıt olunması ile beraber satın alma işlemi sırasında “Şartları okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile kabul edilmiş sayılır.

 

Madde 5: HİZMETİN TANIMI:

5.1. FİRMA sunduğu PLATFORM ile MÜŞTERİNİN internet sosyal medya hesaplarını ve paylaşımlarını tek bir hesaptan yönetebilmeyi sağlayacaktır.

5.2. PLATFORMUN sahip olduğu özellikler ve özelliklerin kapsamı Timeposted.com internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre değişiklik göstermektedir. MÜŞTERİ uygun paketi tercih ederek ödemesini yapmasıyla PLATFORMU kullanmaya hak kazanacaktır.

5.3. PLATFORM ile birlikte sunulan hesap ekleyebilme sınırları Timeposted.com internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre farklılık göstermektedir.

5.4. PLATFORM kullanımı için gerekli olan hizmet FİRMA tarafından verilir ve MÜŞTERİ tarafından ödemesi gereken Aylık/Yıllık ödemeler yapıldığı süresince kullanılabilir.

5.5. PLATFORM ile birlikte sunulan web barındırma hizmetinin kapasitesi ve bu barındırma kapsamındaki trafik kullanım kotası SÖZLEŞMENİN, MÜŞTERİ tarafından kabul edildiği Timeposted.com internet sitesi üzerindeki paketlerde beyan edilen miktarlar ile sınırlıdır.

 

Madde 6: KULLANIM KOŞULLARI VE SÜRESİ:

PLATFORM belirli bir süre için belirtilen tüm fonksiyonları ile birlikte yazılım olarak sunulan bir hizmettir. Hizmet başlangıç tarihi, tercih edilen paketin Timeposted.com internet sitesinde beyan edilen bedeli ödenmesiyle beraber, sunulan SÖZLEŞMENİN kabulü ile başlar ve hizmet süresi MÜŞTERİNİN seçtiği paketin aylık/yıllık ödemesini yaptığı sürece devam eder. MÜŞTERİ bu süre boyunca, PLATFORM kapsamında sunulan ve ek ücret gerektirmeyen her türlü hizmeti kullanma hakkına sahip olacaktır. PLATFORM hizmet kullanım süresi içerisinde herhangi bir şekilde hizmet alınan paket tercihi değiştirilmesi durumunda hizmet süresi ilk başlangıç tarihi esas alınarak kullanılmaya devam edilecektir. MÜŞTERİ sunulan hizmetin devam edilmesini istediği takdirde aylık/yıllık hizmet bedeli karşılığı olan, Timeposted.com internet sitesindeki beyan edilen, bedeli ödeyerek var olan bilgileri ile kullanmaya devam edebilecektir.

 

Madde 7: MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MÜŞTERİ kullanmakta olduğu ücretli ya da ücretsiz PLATFORM için;

 

7.1 Sosyal medya hesaplarını kendilerinin eklemesi gerekmektedir. 

7.2. Sosyal medya hesaplarının yönetim, düzenleme ve paylaşımları (içerikleri; Fotoğraf, Video vs…)  MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

7.3. MÜŞTERİ verilerini 3. şahıs, kurum ya da kuruluşlarla paylaşmayacaklarını ve paylaşmaları durumunda veriler ile ilgili tüm güvenlik önlemlerinin kendi istekleri ile ihlal edildiğini ve bu gibi durumlarda FİRMANIN hiçbir sorumluluk almayacağını kabul ederler.

7.4. PLATFORM ile sunulan “Gönderiyi sil” “Hesabı sil” özellikleri kullanıldığında tüm verilerin kalıcı olarak silineceğine dair uyarı verilmesine rağmen işlemin devam ettirilmesi sonucu silinen veriler ve çıkabilecek arızalar ile ilgili FİRMA hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

7.5. Destek talep edilmesi durumunda sorunun çözülmesi için talep edilen bilgilerde sorunun analizi için “Kendiliğinden oldu”, “Durup dururken oldu” gibi mantıksal olarak imkanı olmayan yaklaşımlarında bulunmayacaklarını, aksi takdirde her ne kadar FİRMA yapılan işlemleri takip etse de sorunun kaynağını bulmak için yardımcı olunduğunu ve sorumluluğun FİRMAYA ait olmadığını kabul ederler.

 

Madde 8: DESTEK KAPSAMI:

SÖZLEŞME süresi boyunca FİRMANIN, MÜŞTERİYE destek vereceği konular;

8.1. FİRMA, PLATFORM kullanımı ile ilgili MÜŞTERİYE destek vermeyi ve yaşanacak sorunlar ile ilgili yol göstermeyi kabul eder.

8.2. Yaşanacak sorun sistem ile alakalı veya MÜŞTERİNİN satış operasyonunu yavaşlatması durumunda, FİRMA dosyalara müdahale için yazılı destek sistemi üzerinden özel izin almak kaydıyla dosya ve verilerde değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Ancak yapılan bu değişiklik neticesinde meydana gelebilecek aksaklıklardan FİRMA sorumlu tutulmayacaktır.

8.3. MÜŞTERİ, taleplerinin takibi için internet destek sistemine taleplerini bırakmaları için yönlendirilebilir ve MÜŞTERİ bu yönlendirmeyi kabul edecektir.

8.4. FİRMA ihtiyaç olması durumunda telefon ile destek vermeyi kabul eder. Destek talep edilen konunun niteliklerine göre FİRMA sorunun çözümü için MÜŞTERİYİ diğer destek kanallarına yönlendirme hakkına sahiptir.

8.5. Destek talepleri üzerine yapılan karşılıklı yazışmalar özeldir ve resmi kurumlar tarafından talep edilmediği müddetçe hem MÜŞTERİ hem de FİRMA tarafından gizli tutulacaktır.

 

Madde 9: YAZILIM MÜLKİYETİ:

Sunulan YAZILIM, tasarımlar ve ücretli ya da ücretsiz olan diğer tüm ek hizmetlerin mülkiyeti FİRMAYA ait olup, MÜŞTERİ bunlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. FİRMA tüm bu ürünler ile ilgili güncelleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılan bu çalışmalar ile MÜŞTERİNİN satış operasyonunu engellemeyeceğini kabul eder.

 

Madde 10: MÜCBİR SEBEP:

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, SÖZLEŞMENİN kabul edildiği tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de SÖZLEŞME ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

 

Madde 11: ONAY VE YÜRÜRLÜLÜK:

Bu SÖZLEŞME, MÜŞTERİNİN timeposted.com internet sitesi üzerinden sunulan örneğinin kabulünü onaylaması ile her iki taraf için bağlayıcı olur ve yürürlüğe girer. SÖZLEŞMENİN uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.